Presentation slide from the VMworld 2018 EUC keynote